Σε λειτουργία...

Οργανόγραμμα

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010).

Κάνοντας κλικ σε κάποια Υπηρεσία του οργανογράμματος μπορείτε να δείτε πληροφορίες για αυτήν την Υπηρεσία, ενώ κάνοντας διπλό κλικ σε μία Διεύθυνση μπορείτε να δείτε τα Τμήματά της.

Το οργανόγραμμα λειτουργεί χωρίς προβλήματα σε όλες τις νεότερες εκδόσεις Firefox, Chrome, Safari, Opera και σε Internet Explorer μόνο στην έκδοση 10 ή νεότερη.

  • Αρμοδιότητες
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Δείτε την θέση μας στον χάρτη
  • Βιογραφικό
στην αρχή